Tag Folkwoods

Lenteconcert 2023

Jus­tus is 50 gewor­den en liet dat niet onge­merkt voor­bij­gaan. Dus had hij aller­lei muziek­vrien­den van diverse muziek­stij­len uit­ge­no­digd om bij te dra­gen aan een len­te­con­cert. En balf­olk kwam aan de beurt met wel 2 groe­pen, dus er kon gedanst…

Folkwoods reünie

We heb­ben nooit op Folk­woods gespeeld. Dat roem­ruchte fes­ti­val werd jaar­lijks gehou­den vanaf 2000 tot 2012 en toen bestond Para­ce­ta­mol nog niet. Toch kun­nen we met terug­wer­kende kracht zeg­gen dat we er waren, want op de Folk­woods reü­nie heb­ben we…