Lenteconcert 2023

Jus­tus is 50 gewor­den en liet dat niet onge­merkt voor­bij­gaan. Dus had hij aller­lei muziek­vrien­den van diverse muziek­stij­len uit­ge­no­digd om bij te dra­gen aan een len­te­con­cert. En balf­olk kwam aan de beurt met wel 2 groe­pen, dus er kon gedanst wor­den. Vanaf 3 uur ’s mid­dags speelde Two catch a rain­drop en van half 5 tot 6 uur speelde Para­ce­ta­mol.

Na het balf­olk ging het nog de hele avond door met con­cer­ten van Van­die­komsa (Bra­bantse luis­ter­lied­jes), Re-Phil (rock en blues) en Sami and Danilo (rock).