Tag Le Son Continu

Paracetamol op Le Son Continu

Een unieke erva­ring: We heb­ben in de feest­tent La Pom­me­raie een set gespeeld op het fan­tas­ti­sche fes­ti­val Le Son Con­tinu en we kre­gen een staande ova­tie! We had­den beslo­ten met zijn allen naar het fes­ti­val te gaan om er te…