Tag amsterdam

Cd-presentatie in de Mezrab Amsterdam

Wel een cd heb­ben en die niet ook pre­sen­te­ren in Amster­dam, dat is natuur­lijk not-done. Dus natuur­lijk gin­gen we naar de Mez­rab, waar Balf­olk Amster­dam al jaren dan­sers bedient. De zaal was strak uit­ver­kocht. Eerst warm­den Manon & Robin de…