Categorie Nieuws

Endorfine. De cd-presentatie in Domusica Zwolle

Na twee jaar opont­houd van­wege corona heeft het com­po­ne­ren, repe­te­ren, crowd­fun­den, en ont­wer­pen dan ein­de­lijk zijn vruch­ten afge­wor­pen. Onze cd Endor­fine is klaar. De eer­ste cd is in Zwolle uit­ge­reikt aan Iris, tot 2021 de vio­list van Para­ce­ta­mol. En het…

Een cd opnemen… Het is hard werken

Vier dagen zijn we in Heren­tal in de stu­dio van Phi­lip Masure. Het is hard wer­ken, nog har­der luis­te­ren en met elkaar over­leg­gen of het goed is, of het leven­dig is, of het echt is. Geluk­kig ble­ken Phi­lip en Rode­rik…