Tag discovery night

Comsibal Leuven

We waren natuur­lijk al in Bel­gië geweest, want we heb­ben onze cd opge­no­men bij Phi­lip Masure in zijn stu­dio in Heren­tals. Maar nu mogen we naar Leu­ven, althans 5 kilo­me­ter daar­bo­ven, naar Wijg­maal. En wat een gewel­dig bal is Com­si­bal.…