Notice: Undefined index: data-footer in /home/veenhuis/domains/paracetamolfolk.nl/public_html/wp-content/themes/blocksy/inc/components/global-attrs.php on line 188
data-link="type-2" data-prefix="single_blog_post" data-header="type-1:sticky" data-footer=":reveal" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Blog" >

Endorfine. De cd-presentatie in Domusica Zwolle

Na twee jaar opont­houd van­wege corona heeft het com­po­ne­ren, repe­te­ren, crowd­fun­den, en ont­wer­pen dan ein­de­lijk zijn vruch­ten afge­wor­pen. Onze cd Endor­fine is klaar.

De eer­ste cd is in Zwolle uit­ge­reikt aan Iris, tot 2021 de vio­list van Para­ce­ta­mol. En het werd een fijn feest. Voor­dat Para­ce­ta­mol de num­mers van de cd live ten gehore bracht, speelde Bert Lee­mans een set om de voor­in­schrij­vers in de juiste stem­ming te bren­gen. Met een goodie bag inclu­sief cd ging ieder­een na de nazit huis­waarts.