Notice: Undefined index: data-footer in /home/veenhuis/domains/paracetamolfolk.nl/public_html/wp-content/themes/blocksy/inc/components/global-attrs.php on line 188
data-link="type-2" data-prefix="single_blog_post" data-header="type-1:sticky" data-footer=":reveal" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Blog" >

Een cd opnemen… Het is hard werken

Vier dagen zijn we in Heren­tal in de stu­dio van Phi­lip Masure. Het is hard wer­ken, nog har­der luis­te­ren en met elkaar over­leg­gen of het goed is, of het leven­dig is, of het echt is.

Geluk­kig ble­ken Phi­lip en Rode­rik twee rot­sen in de bran­ding. Niet stuk te krij­gen en aan het eind van de dag altijd zalig eten van Gitte, een drankje, veel pra­ten en zelfs nog samen Ierse muziek maken.

We heb­ben geleerd het dat opne­men van muziek en daar­van een mooie cd maken een vak apart is, veel voor­be­rei­ding vergt en veel tech­ni­sche ken­nis vraagt. En dan moe­ten de muzi­kan­ten ook nog eens mee­wer­ken 😉 We weten niet wie er har­der heb­ben gewerkt. We geven het ze te doen…