Notice: Undefined index: data-footer in /home/veenhuis/domains/paracetamolfolk.nl/public_html/wp-content/themes/blocksy/inc/components/global-attrs.php on line 188
data-link="type-2" data-prefix="single_blog_post" data-header="type-1:sticky" data-footer=":reveal" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Blog" >

Paracetamol op Le Son Continu

Een unieke erva­ring: We heb­ben in de feest­tent La Pom­me­raie een set gespeeld op het fan­tas­ti­sche fes­ti­val Le Son Con­tinu en we kre­gen een staande ova­tie!

We had­den beslo­ten met zijn allen naar het fes­ti­val te gaan om er te genie­ten van de bou­wers­markt, het dan­sen en de muziek. Rob kreeg het voor elkaar dat we wer­den gepro­gram­meerd op het podium. De sound­check was om door een rin­ge­tje te halen en we kre­gen het beste geluid dat je kunt beden­ken. Wat speel je dan lek­ker!

We heb­ben ook een film­pje van het dave­rende applaus op het einde van het optre­den. Kijk hier­on­der maar!