Notice: Undefined index: data-footer in /home/veenhuis/domains/paracetamolfolk.nl/public_html/wp-content/themes/blocksy/inc/components/global-attrs.php on line 188
data-link="type-2" data-prefix="single_blog_post" data-header="type-1:sticky" data-footer=":reveal" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Blog" >

Verbindend dansfeest in het AZC Dronten

Op 2 febru­ari 2023 had­den we een bij­zon­dere avond in het AZC Dron­ten. Eén feest, drie bands: De AZC-huis­band, Para­ce­ta­mol en Kom­ela Hunera Efrine.

Alle bands speel­den dans­mu­ziek. We von­den muzi­kale ver­bin­ding tus­sen oost en west. Het was een bui­ten­kans om zowel een Franse gavotte als een ener­gieke Koer­di­sche dabke te dan­sen.

Hier een foto van alle muzi­kan­ten die een bij­drage lever­den.